Monday, February 7th, 2022.

Практика жана ишке орношуу

Бүгүнкү күндө биздин бүтүрүүчүлөр эмгек рыногунда атаандаштыкка жөндөмдүү кадрлардын бири болуп саналат.

Жогорку курстун студенттерин жана бүтүрүүчүлөрүн ишке орноштуруунун негизги маселелерин чечүүгө ыңгайлаштыруу үчүн Карьера борбору жана окуу бөлүмдөрү максаттуу аудиторияны бош орун издөөдө пайда болгон көйгөйлөр менен тааныштыруу жана аларды чечүүнүн мүмкүн болгон жолдорун сунуштоо максатында жетекчилердин, HR адистеринин, юристтердин, экономисттердин, банк кызматкерлеринин, ар кандай компаниялардын IT-адистеринин, анын ичинде бүтүрүүчүлөрдүн практикасы менен иштелип чыккан үзгүлтүксүз биргелешкен жана өз алдынча иш-чараларды өткөрүп турушат. 

Карьера борбору студенттердин окуу планынын чегинде жана андан тышкаркы иштерин көзөмөлдөйт, ошондой эле студенттердин карьералык сабаттуулугун өнүктүрүүнү камсыздайт жана аларга жеке карьералык траекторияларды түзүүгө жардам берет.

Бүтүрүүчүлөргө жумушка орношуу маселелеринде көмөк көрсөтүү иштери жүрүп жатат. Биринчи кезекте, мындай иштер бүтүрүүчүлөрдүн ишке орношуу маселелерин жана алардын кесиптик карьерасынын келечегин чечүүдө мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, бүтүрүүчүлөрдүн эмгек рыногунда маалыматтык-психологиялык адаптациясын калыптандырууга, билим берүүнү, бүтүрүүчүлөрдүн эмгек базарындагы ордун жакшыртууга кызыкдар жергиликтүү бийлик органдары, коомдук уюмдар жана бирикмелер менен өз ара аракеттенүүгө багытталган. 

Карьера борборунун ишинин негизги багыттары:

  • студенттерге практика өтүүчү орундарды табууга, каттоого жана практикага колдоо көрсөтүүгө көмөк көрсөтүү;
  • студенттерди жана бүтүрүүчүлөрдү ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү;
  • кесиптик багыттоо иш-чараларын уюштуруу жана өткөрүү;
  • студенттердин карьералык сабаттуулугун өнүктүрүү жана студенттерге жеке карьера траекториясын куруу боюнча кеңеш берүү;
  • Резюмелерди түзүүгө жана студенттердин портфолиосун түзүүгө жардам берүү.

 

Потенциалдуу иш берүүчүлөр менен жигердүү кызматташуунун аркасында биздин бүтүрүүчүлөрдүн жумушка орношуу пайызы кыйла жогору.