Friday, January 28th, 2022.

№ 99 кесиптик лицейи

Адистештирилген TУ-4  билим берүү мекемеси. 1971-жылы 4- октябрда Фрунзедеги  электровакуумдук машина куруу заводунун базалык техникалык мектеби катары уюштурулган жана заводдун аймагында жайгашкан.

Кадрларды даярдоо төмөнкү жумушчу кесиби боюнча жүргүзүлдү: токарь, фрезеровщик, слесарь-машинист, слесарь-жөндөөчү.

1975-жылы чиймечи жана контролдоо техникалык көзөмөлдөчү кесиптери кошулду.

1979-жылы билим берүү мекемеси үчүн жаңы заманбап окуу корпусу жана устаканалар курулган.

1984-жылы № 4 ТУ №99 кесиптик лицейи болуп кайра уюшулган.

1984-жылдан бери кесиптик билим берүү гана эмес, жалпы орто билим да берет.

1990-жылы №99 кесиптик лицейи ВПУга (жогорку кесиптик лицей) айланган. Адистерди даярдоо деңгээли бүтүрүүчүлөргө кызматташуу жөнүндө келишим түзүлгөн ЖОЖдордо окууну улантууга мүмкүндүк берди.

1992-жылы окуу жай базалык ишканадан бөлүнгөн.

1993-жылы №99 ВТУ №99 “Бизнес-лицей” болуп өзгөртүлгөн. Бул мезгилден баштап, кесиптик билим берүүдөн тышкары, бүтүрүүчүлөрдүн өз алдынча иш менен камсыз болушу үчүн окуучулар  чакан бизнес боюнча билим алышат.

2000-жылы Лицей бүтүрүүчүлөрдү “Колдонмо процесстерин автоматташтыруу жана компьютерлештирүү боюнча адис” жаңы кесипке даярдай баштады.

2000-жылы № 99 Кесиптик лицейге айланган.

2002-2008-жылдары, GTZ (Германиянын Техникалык Кызматташтык Коому) колдоосу менен Лицейде орто кесиптик билим берүү бөлүмү ачылды. Техникалык окуу жайы “Маалыматтык технологиялар менеджери”, “Товар жана тейлөө кооперативинин менеджери”, “Кредиттик союздун менеджери” кесиптери боюнча адистерди даярдаган.

2008-жылдан баштап жаңы “Компьютердик шаймандарды тейлөө оператору” адистиги киргизилген.

2018-жылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими менен № 99 КЛ “IT-Академиясын” түзүү долбоорун ишке ашыруу үчүн Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын карамагына өткөрүлүп берилген.

Ар бир этапта лицей жаштардын суроо-талаптарына ээ болгон кесиптерге даярдап жатат.