Tuesday, February 8th, 2022.

Бизнес жана маркетинг департаменти жөнүндө маалымат

Дареги: Кыргыз Республикасы, Чуй облусу, Кок-Жар айылы №2 корпус  КГЮА, Карагул Акмат кочосу №4, 2 кабат, 201 кабинет

Департаменти жөнүндө маалымат

Департамент (күндүзгү) бакалавр даражасын берүү менен төмөнкү багыттар боюнча кадрларды даярдайт:

• Логистика (профиль: логистика жана жеткирүү чынжырын башкаруу)
• Бизнес-информатика (профиль: электрондук бизнес)

Логистика – жүктөрдү сактоо жана ташуу үчүн акылдуу система, анын негизги милдети сактоо системасы жана ташуу менен байланышкан жана негизги максаты чыгымдарды минималдаштыруу болуп саналат. “Өндүрүш – керектөөчү” чынжырында логистика товарлардын өздүк наркынын 30% үнөмдөөгө мүмкүндүк берет, ошондуктан көпчүлүк заманбап компаниялар үчүн бул стратегиялык иш багыттарынын бири болуп саналат.

Бизнес информатика:
• заманбап жогорку билим берүүнүн жаны багыты
• кесиптик ишмердүүлүктүн жаңы чөйрөсү

Бул экономикалык бөлүм.
Бизнес-информатика экономика, менеджмент, укук жана маалыматтык-коммуникациялык технологиялардын (МКТ) айкалышында калыптанат.

«Бизнес-информатика» багыты – информатика, математика, экономика, менеджмент сыяктуу дисциплиналарды бириктирген дисциплиналар аралык багыт.
«Бизнес-информатика» программасынын негизги максаты – бизнес көйгөйлөрүн чечүүгө, бизнести маалыматтык технологиялардын жардамы менен башкарууга жөндөмдүү менеджерлерди даярдоо.
Программанын бүтүрүүчүлөрүнүн ишмердүүлүгү чечимдерди колдоо, корпоративдик системаларды уюштуруу, бизнести кайра уюштуруу жана оптималдаштыруу менен байланышкан.

«Бизнес-информатика» даярдоо багыты боюнча бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишинин чөйрөсүнө төмөнкүлөр кирет:
– ишкананын архитектурасын долбоорлоо;
– МТ жана МКТ ишканаларын башкарууну өнүктүрүүнү стратегиялык пландаштыруу;
– ишкананы башкаруу үчүн чечимдерди кабыл алуу процесстерин аналитикалык колдоо.
Программанын бүтүрүүчүлөрү IT адистеринин эң талап кылынган сегментин түзөт:
-системалык архитекторлор, система интеграторлору,
бизнес аналитиктери,
IT менеджерлери,
IT консультанттары,
IT долбоорлорунун менеджерлери,
-сатуу жана тейлөө боюнча адистер, -бизнести өнүктүрүү боюнча адистер

• окуу мооноту- 4 жыл