Tuesday, February 8th, 2022.

Экономика жана бизнес жогорку мектеби жөнүндө мааалымат

Экономика жана бизнес жогорку мектеби Кыргыз мамлекеттик юридикалык университетинин курамында 15 жылдан ашык убакыттан бери – алгач Башкаруу жана укук факультети, 2019-жылдан Институт катары, ал эми 2021-жылдан тартып Жогорку мектеп катары иштеп келет. 

Бүгүнкү күндө мында 700дөн ашык студент билим алат. Экономика жана бизнес жогорку мектеби динамикалуулугу, экономикалык, мамлекеттик, бажы илими, билими жаатындагы бардык жаңы жана алдыңкы нерселерди өздөштүрүү жана киргизүү даярдыгы менен өзгөчөлөнүп турат.

Учурда Экономика жана бизнес жогорку мектебинде төмөнкүлөр иштейт:

  • Экономика жана башкаруу департаменти, мында студенттер 580100 Экономика багыты (Салык жана салык салуу, Финансы жана насыя, Бухгалтердик эсеп жана аудит) профилдери; 580900 Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу (Укуктук менеджмент) профили жана 530004 Бажы иши адистиги (Бажы менеджменти) профили боюнча билим алышат;
  • Бизнес жана маркетинг департаменти, бул департаментте студенттер төмөнкү багыттар боюнча окутулат: 580600 Логистика (Логистика жана жеткирип берүү тутумдарын башкаруу) профили; 580500 Бизнес-информатика (Электрондук бизнес) профили; 581000 Маркетинг (Интернет-маркетинг) профили; 580200 Менеджмент (Уюмдардын менеджменти) профили.

Экономикалык колледж 080110 Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) адистиги боюнча базалык деңгээлдеги кесиптик орто билим берүү даярдыгын ишке ашырат