Tuesday, February 8th, 2022.

Экономикалык колледждин персоналы

 • Кыдыралиев Алмазбек Тойматович
 • КГЮАнын экономика жана башкаруу департаментинин директору
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 19 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 18 жыл
 • Email: A.Kydyraliev@ksla.kg
 • Тел: +996 771714645
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Сагынбек кызы Гүлкайыр
 • Жетектѳѳчү адис
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 1 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы:
 • Email:
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн