Tuesday, February 8th, 2022.

Экономикалык колледжи жөнүндө маалымат

Директор: Кыдыралиев Алмазбек  Тойматович

Директордун орун басары: Эркин уулу Максатбек

Жетектөөчү адис: Сагынбек кызы Гулкайыр

Адрес: Кыргыз Республикасы, Чуй облусу, Кок-Жар айылы №2 корпус  КГЮА, Карагул Акмат кочосу №4, 2 кабат, 201 кабинет

Бөлүм жөнүндө маалымат

Кыргыз мамлекеттик юридикалык университетинин      Экономика колледжи   Экономика жана башкаруу  департаментинин түзүмдүк бөлүмү болуп саналат, ал орто кесиптик билим берүүнүн негизги кесиптик билим берүү программасын ишке ашырат.

Экономика колледжи 2019-жылы Кыргыз мамлекеттик юридикалык университетинин Юридикалык колледжинин курамында түзүлүп, 2021-жылдан бери Экономика жана башкаруу департаментинин курамында иш алып барат.

Экономикалык колледж орто кесиптик билимдүү 080110 «Экономика жана бухгалтердик эсеп» багыты боюнча адистерди даярдайт

 Окуу мооноту:

– 11-класстын базасында окуу мөөнөтү 1 жыл 10 ай, 9-класстын базасында 2 жыл 10 ай.

Билим берүү тармагындагы колледждин негизги максаты:

– бүтүрүүчүгө бухгалтер болуп ийгиликтүү иштөөгө, анын коомдук мобилдүүлүгүнө жана эмгектеги туруктуулугуна көмөктөшүүчү универсалдуу жана предметтик компетенцияларга ээ болууга мүмкүндүк берүүчү экономика жана бухгалтердик эсеп жаатындагы орто кесиптик билими бар адистерге коомдун керектөөсүн канааттандыруу.  

– инсанды тарбиялоо жаатында:

   окуучулардын социалдык жана инсандык сапаттарын: максатка умтулгандыкты, уюшкандыкты, жоопкерчиликти, атуулдукту, эмгекчилдикти, өз алдынчалыкты жана чыгармачылык активдүүлүктү, баарлашууну, сабырдуулукту, жалпы маданиятты жогорулатууну калыптандыруу.

Жетишкендиктер, сыйлыктар

Экономикалык колледждин студенттери университетте өткөрүлгөн бардык иш-чараларга активдүү катышышат:

– КГЮАнын колледждери арасындагы спартакиаданын жыйынтыгы боюнча

– командалык 3-орун – 2021-жылдын октябрь айы;

– Университеттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн арасында өткөн « Алло, биз таланттарды издейбиз!» аттуу ышкыбоздор сынагында – ГРАН-ПРИ. 

(Экономика жана башкаруу департаментинин чыгармачылык тобунун курамында)