Saturday, January 22nd, 2022.

IT колледж жөнүндө маалымат

Директор: 

Директордун орун басары

Жетектөөчү адисОмуркулова Саламат Омуркуловна

Адрес: Горький көчөсү, 18

Бөлүм жөнүндө маалымат

    IT колледж бүгүнкү күндө орто кесиптик билимдин базасында маалыматтык коопсуздук жана маалыматтык технологиялар тармагында адистерди даярдайт.

      IT-колледжде эң сонун материалдык-техникалык база – заманбап компьютерлер жана проекторлор менен жабдылган компьютердик класстар, окуу бөлмөлөрү, спорт залы, стадион, футбол аянтчасы, ыңгайлуу ашкана бар.

IT – Колледж  230701 Колдонмо информатика, 100203 Автоматташтырылган системалардын маалыматтык коопсуздугу  адисттиктери  боюнча базалык деңгээлдеги орто кесиптик билим берүүнү камсыз кылат.