Wednesday, January 26th, 2022.

IT колледждин персоналы

  • Өмүркулова Саламат Өмүркуловна
  • IT-колледжинин жетектөөчүү адиси
  • Бөлүмдүн аты: КГЮАнын IT колледжи
  • Жалпы иш тажрыйбасы:
  • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы:
  • Email: s.omurkulova@ksla.kg
  • Тел: +996 702 422 979
  • Көбүрөөк билүү үчүн