Thursday, January 27th, 2022.

Магистратура жана PHD программалар институттун персоналы

  • Байгубатова Надира Рахымбековна
  • Директордун орун басары, Жазык укугу кафедрасынын ага окутуучусу
  • Бөлүмдүн аты: Магистратура жана PhD программалар институту
  • Жалпы иш тажрыйбасы: 15 жыл
  • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 15 жыл
  • Email: bajgubatovanadira@gmail.com
  • Тел: +996 755 333 525
  • Көбүрөөк билүү үчүн