Thursday, January 27th, 2022.

Магистратура жана PHD программалар институту жөнүндө маалымат

Директор: 

Директордун орун басарыБайгубатова Надира Рахымбековна

Жетектөөчү адис: Субагожоева Адина Осконалиевна

Адрес: Бишкек ш., Чуй пр. 180 А,             112-каб.

Бөлүм жөнүндө маалымат

Магистратура жана PhD программалар институту КГЮАнын структуралык окуу-илимий бөлүмү болуп саналат. Ал бир топ багыттагы магистердик программаларды, ошондой эле юриспруденция боюнча PhD программасын ишке ашырат.  Магистердик программалар:

 1. «Юриспруденция» багыты боюнча:
 • «Сот бийлиги, прокурордук көзөмөл, укук коргоо ишмердүүлүгүн уюштуруу»;
 • «Администрациялык укук, финансылык укук, бажы жана салык укугу»;
 • «Ишкердик укук, жарандык укук, жер укугу»;
 • «Жазык укугу жана криминология; жазык аткаруу укугу»; «Адвокатура жана нотариат»;
 • «Жазык процесси, криминалистика, ыкчам-издөө ишмердүүлүгү»;
 • «Маалымат укугу жана маалымат ишмердүүлүгү»;
 • «Эл аралык укук, европа укугу»;
 • «Ислам укугу»
 1. «Экономика» багыты боюнча:
 • «Бизнести укуктук жөнгө салуу».
 1. «Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу» багыты боюнча:
 • «Экономиканы жана финансыларды башкаруу»

Магистратурада окуу мөөнөттөрү:

 1. жогорку профилдик билимдин базасында (адистик) – 1 жыл (күндүзгү) жана 1,5 жыл (сырттан);
 2. жогорку профилдик билимдин базасында (бакалавриат) – 2 жыл (күндүзгү) жана 2,5 жыл (сырттан);
 3. жогорку профилдик эмес билимдин базасында (адистик, магистратура) – 2,5 жыл (күндүзгү) жана 3 жыл (сырттан);
 4. жогорку профилдик эмес билимдин базасында (бакалавриат) – 3 жыл (күндүзгү) жана 3,5 жыл (сырттан); 

Магистердик программалар бакалавр же адистик квалификациясына ээ ЖОЖдордун бүтүрүүчүлөрү үчүн ыңгайлашып, карьералык өсүүгө же жеке бизнести өнүктүрүүгө жана илимий ишке түрткү болууну максаттанат.

Магистратурада билим алууда магистранттын өз алдынча илимий-изилдөө ишине олуттуу көңүл бурулат:

 • магистердик диссертация жазуу;
 • практиканын илимий-изилдөө жана педагогикалык түрлөрүнөн өтүү;
 • көптөгөн көлөмдүү тапшырмаларды өз алдынча аткаруу.  

Окуу процессинин ыңгайлуу графиги күндүзгү жана сырттан окуу формасындагы  магистранттарга окууну иш менен айкалыштырууга мүмкүндүк берет. Себеби аудиториялык сабактар иш  күндөрү кечки убакта жүргүзүлөт.  

Билим берүүчү магистердик программалардын мазмуну кесиптик жогорку билимдин мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына туура келет.

Окууну аяктагандан кийин бүтүрүүчүлөргө «Магистр» квалификациясы ыйгарылат. 

«Юриспруденция» 

багыты боюнча 

PhD докторантурасынын программалары:

 1. «Укуктун жана мамлекеттин теориясы жана тарыхы; Укук жана мамлекет жөнүндө окуулардын тарыхы», 12.00.01;
 2. «Конституциялык укук; муниципалдык укук», 12.00.02;  
 3. «Жарандык укук; ишкердик укук; үй-бүлө укугу; эл аралык жеке укук» 12.00.03;    
 4. «Эмгек укугу; социалдык камсыздоо укугу», 12.00.06;
 5. «Жаратылыш ресурстары укугу; агрардык укук; экологиялык укук», 12.00.06;
 6. «Жазык укугу жана криминология; жазык аткаруу укугу», 12.00.08;  
 7. «Жазык процесси; криминалистика; ыкчам-издөө ишмердүүлүгү», 12.00.09;   
 8. «Эл аралык укук; Европа укугу», 12.00.10;     
 9.   «Сот бийлиги, прокурордук көзөмөл, укук коргоо ишмердүүлүгүн уюштуру», 12.00.11;   
 10. «Администрациялык укук, финансылык укук, маалымат укугу» 12.00.14.   

Доктор PhD – мазмунунда жаңы илимий жыйынтыктар камтылган жана автордун илимге жеке салымын тастыктаган өз алдынча изилдөөнү (диссертацияны) коргоонун натыйжасында ыйгарылган квалификация.   

  PhD докторантурага кабыл алуу эрежелери:

 • Докторантурага жогорку кесиптик билими «магистр» же «адистик» диплому менен тастыкталган жактар тапшырууга укуктуу.
 • PhD докторанттарынын катарына тапшыруу кирүү сынактарынын жыйынтыктары боюнча конкурстук негизде кабыл алуу комиссиясы тарабынан ишке ашат.  
 • Окуу мөөнөтү күндүзгү формада гана, акы төлөө негизинде 3 жылды түзөт.

Эң мыкты бүтүрүүчүлөр

Биздин университет магистрант-бүтүрүүчүлөрү менен сыймыктанат. Алар ар кандай мамлекеттик, жеке жана эл аралык уюмдарда иштешет. Алардын ичинен:

 1. Пышкин Денис Владимирович, Борбордук Азиядагы Стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору;
 2. Омуралиева Касиет Рахманалиевна, Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын Укуктук статистика жана эсептер башкармалыгынын жетектөөчү адиси;
 3. Кенжебеков Азамат Бейшенбекович, Кыргыз Республикасындагы жана Тажикстандагы «Amadeus» компаниясынын аймактык жетекчиси;  
 4. Жунусов Азамат Качкынович, «Централ Азия Проспектс» коомдук фондусунун директору;
 5. Бекбоева Айперим Куржубековна, «Акипресс» маалымат агенттигинин юристи;

6.  Игисинов Нурлан Болатович, «Би План Групп» ЖЧКнын башкы директору ж.б.