Thursday, January 27th, 2022.

Сырттан жана аралыктан окутуу факультети жөнүндө маалымат

Директор: АбдырахмановаКундузКанатбековна

Директордун орун басары: Амангелдиев Адилет Амангелдиевич 

Жетектөөчү адис: Кадырова Жылдыз Талиповна

Дареги:  Көк-Жар а., К. Акмата көч. №4 №2   корпусe,  № 212 каб.

Факультет жөнүндө маалымат

Сырттан жана аралыктан окутуу факультети КГЮАнын окуу бөлүмү болуп саналат,  төмөнкү багыттар боюнча даярдоону ишке ашырат:

  • «Юриспруденция» (профилдер: «Жарандык укук», «Прокурордук ишмердүүлүк» «Сот ишмердүүлүгү»);
  • – «Экономика» (профили: «Салык жана салык салуу»);
  • -«Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу» (профили: Укуктук менеджмент)

Окутуунун мөөнөттөрү:

орто билимдин базасында -5 жыл; 

кесиптик орто билимдин базасында – 4 жыл;   

 –жогорку билимдин базасында – 3 жыл.

Дистанттык билим берүү технологиялары – бул негизинен маалыматташтыруу жана телекоммуникацияларды колдонуу аркылуу студент менен мугалимдин кыйыр же толук ортомчу эмес өз ара аракеттенүүсү менен ишке ашырылуучу билим берүү технологиялары (Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө» Мыйзамынын 1-беренеси).

ДОТту колдонуунун айырмалоочу өзгөчөлүгү – студенттерге заманбап маалыматтык технологиялар менен камсыздалып иштелип чыккан маалыматтык ресурстарды колдонуу менен керектүү билимдерди өз алдынча алуу мүмкүнчүлүгүн берүү.

   Дистанттык окутуу технологияларын колдонуу менен сырттан окутуу формасы – бул билим берүү порталынын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу үчүн окуу процессинде колдонулган интернет-технологиялардын негизинде билим берүү.

Билим берүү порталы маалыматтык ресурстарга жана билим берүү кызматтарына кирүү үчүн колдонуучулардын кеңири чөйрөсүнө арналган, ар кандай окуу дисциплиналары боюнча маалыматтарды камтыйт, тексттер, окуу китептери жана дистанттык окутуу үчүн колдонулушу мүмкүн болгон санариптик билим берүү ресурстарынын башка түрлөрү түрүндө берилген.

        Белгилей кетсек, окутуунун бул формасы студенттин жашаган жери боюнча жекече жүргүзүлүшү мүмкүн. НББПга ылайык студенттин жеке катышуусун талап кылган учурлар – сабактар, кезектеги, аралык жана жыйынтыктоочу аттестациянын түрлөрү болуп саналат. 

       Студенттерге  окуу-методикалык жардам көрсөтүү   ар бир семестр башталганга чейин жылына 2 жолудан кем эмес уюштуруу жыйындары, маалыматтык  жана телекоммуникациялык технологияларды пайдалануу менен аралыктан жеке консультациялар группалардын кураторлору же жооптуу профессордук-окутуучулук курамы тарабынан жүргүзүлөт.

   Факультеттин студенттери жана анда окуп жаткандар сабактардын жана экзамендик сессиянын ыраатамасына ылайык окутуучулар менен түздөн-түз байланышуу аркылуу кезектеги контролдон жана жыйынтык аттестациядан өтүшү керек.  

    Мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестация окуу процессинин графигинде белгиленген мөөнөттө мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестация өтүүчү жерде студенттердин жеке катышуусу менен өткөрүлөт.