Thursday, January 27th, 2022.

Сырттан жана аралыктан окутуу факультетинин персоналы

 • Абдырахманова Кундуз Канатбековна
 • Доценттин милдетин аткаруучу
 • Бөлүмдүн аты: Жарандык жана уй-бүлѳ укугу кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 16 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 16 жыл
 • Email:
 • Тел: 0772 677172
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Амангелдиев Адилет Амангелдиевич
 • Декандын орун басары
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 8 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 8 жыл
 • Email:
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Кадырова Жылдыз Талиповна
 • Декандын орун басары
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 14 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 13 жыл
 • Email:
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн