Friday, January 21st, 2022.

Юридикалык колледж жөнүндө маалымат

Юридикалык колледждин директору: Жазык аткаруу укугу жана криминология  кафедрасынын доцентинин милдетин аткаруучу Турусбеков С.С тел. 0701251103,

turusbekov19@mail.ru

Окуу иштери боюнча директордун орун басары: Юридикалык колледждин ага окутуучусу Дуйшеналиева А.М. тел. 0707550206, ksla.collegez20@gmail.com

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары: кылмыш укук кафедрасынын

 окутуучусу Тумаров Х.И., тел. 0704549468 h.tumarov70@gmail.com

Жетектөөчү адис: Зикиралиева К.С. тел. 0700404109, kzikiralieva80@mail.ru

Жетектөөчү адис: Жуспказиева Б.К. тел. 070852888, b_zhusupkazieva@mail.ru

Дареги: Бишкек шаары, Чуй проспекти 180-а

Телефон: (0312)391846,  E-mail: ksla.collegez20@gmail.com

  1. Окуу жайынын түрү: КООЖ
  2. Макамы: Мамлекеттик
  3. Аталышы: Кыргыз мамлекттик юридикалык университети (КГЮА) Юридикалык колледжи
  4. Негизделген  жылы: 2004
  5. Иш тартиби: 08.00-17.00, кабинет 115

Кыргыз мамлекттик юридикалык университетинин Юридикалык колледжи Кыргыз мамлекеттик Юридикалык Академиясыныны түзүмдүк бөлүмү катары илимий кеңештин негизинде ректордун буйругу менен 2004-жылдын 17-февралында түзүлгөн.

           Кыргыз мамлекеттик юридикалык университетинин Юридикалык колледжи бүгүнкү күндө студентке кесиптик билим берүүнүн негизин түзөт. Бул жогорку билим алууга болгон мамиле, түшүнүк, каалоо жана муктаждык болуп саналат. Кыргыз Республикасынын Кыргыз мамлекеттик юридикалык университетинин ошондой эле Юридикалык колледжинин үзгүлтүксүз билим берүү звеносу болуп келет.

Кыргыз мамлекеттик юридикалык университетинин Юридикалык коледжи жогорку сапаттуу окуу процессин уюштуруунун максаты – күчтүү теориялык  билимди жана жалпы кесиптик компетенцияларды , практикалык көндүмдөрүн өздөштүрүү.

Юридикалык колледждин логотиби бир нече элементтен турат. Алардын ар бири көп мааниге ээ:

  1. Калкан – ар-намыс, кадыр-барк изгилик белгиси.

     2. Тараза – калыс, акыйкаттык жана акыйкаттыктын улуу символикалуу дүйнөлүк гармония таразасы.

  1. Ливрдин бутактары өсүп келе жаткан жаш муундарды, билимге тартылып жатканын билдирет.
  2. Кызыл түс энергияны, кайраттуулукту күчтү жана чечкиндүүлүктү билдирет. Бул көптөгөн элдер үчүн  кубанычтын жана жашоонун түсү. Кызыл менен актын айкалышы тазалыкты жана гармонияны чагылдырат.

      5. Тумар карлыгач  – жакшылыктын, бакыттын, жаштыктын, мурастын жарчысы.

            Юридикалык колледж орто кесиптик базалык билим берүү деңгээлинде «Укук таануучу»  адистигин бүтүрүүчүгө –«Юрист» адистигин даярдоожана «Экономика жана бухгалтердик эсептөө» адистигин бүтүрүүчүгө «Бухгалтер» адистигин  даярдоону жүзөгө ашырат.

КГЮАнын Юридикалык колледжинин бүтүрүүчүсү каалоосу боюнча окуусун жогорку билим берүү программасында улантууга болот, алар үчүн атайын КГЮАда кесиптик институттарга катталуу мүмкүнчүлүктөрү түзүлгөн. КГЮАнын бүтүрүүчүсү менчик компанияларда, эл аралык уюмдарда, коомдук бирикмелерде, фонддордо, укук коргоо органдарында иштесе болот.

Колледж бүгүнкү күндө ар бир студенттин кызыкчылыгы, укугу үчүн талыкпастан кам көрөт. Колледжде окуу-тарбия иштери өзгөрүүсүз калтырылбайт, ар дайым турмуш-талапка ылайык, коомчулукта кесиптик билим берүүнүн стандартынын негизинде өркүндөтүлүп турат. Колледжде туруктуу, күчтүү, чыгармачыл адистештирилген педагогикалык жамаат, өзүнүн шакирттерин жашоонун бийик чокуларын багындырууга жетелейт.

Юридикалык колледждин студенттери үчүн окуу бул – жалан гана  дарс, семинар, мыкты окутуучулар, ойлонткон сессия  гана эмес, бул өзүнчө көп кырлуу, кызыктуу  студенттик жашоо. Колледжде окуу жылдары ар тараптуу кызыктуу окуялар – чыгармачыл жамаат, толкунданткан спорттук жеңиштер жана рухий жаратуунун духу өкүм сүрүп турат. Студенттик кеңештин пикирлештери менен кесиптик багытта отряддар, волонтердук кыймылдар, “Полиглот”,  “Фемида”, ”Эрудит” илимий ийримдери өз долбоорлорун ишке ашырса болот. Колледждин студенттери илимий, маданий жана спорттук турмушта КГЮАнын КВН командасында, конкурстарда, дебат, конференцияларда эң алдыңкы байгелерин багындырып келет. Өздүк көркөм чыгармачылык конкурсунда эки жолу КГЮАнын Гран-при сыйлыгын жеңип алган. Колледждин жашоосунда жаркын, бактылуу, унутулгус күндөр өтөт.

Азыркы учурда колледжде 1100дөн  ашуун студент окуйт 

Биздин колледжди тандоо менен келечекте кесип тандоого туура кадам таштайсыз!

  Зор кубаныч менен биздин студенттердин катарына кабыл алабыз!