Friday, January 21st, 2022.

Юридикалык колледждин персоналы

 • Шапетова Багдагуль Темирбековна
 • Кыргыз тили жана адабияты мугалими,ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Юридикалык колледж
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 29 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 29 жыл
 • Email: bakulya0110@gmail.com
 • Тел: +996999770166
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Турковская Надежда Васильевна
 • Башкы мугалим
 • Бөлүмдүн аты: КМЮАнын ЮКнин табигый илимдер жана коомдук-гуманитардык сабактар ​​ПМКсынын окутуучусу
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 46 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 10 жыл
 • Email: prepod3591@gmail.com
 • Тел: 0550314123
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Торопкина Елена Ивановна
 • ПУКтун тѳрайымы, ага окутуучу орус тили жана адабият мугалими
 • Бөлүмдүн аты: Табият тануу жана коомдук-гуманитардык дисциплиналар предметтик усулук комиссиясы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 34 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 34 жыл
 • Email: elena.toropkina108@gmail.com
 • Тел: +996 (553) 365033
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Токонова Наргиза Канболотовна
 • Кыргыз тили жана адабият мугалими
 • Бөлүмдүн аты: Юридикалык колледж
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 12 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 11 жыл
 • Email: tokonovanargiza1986@gmail.com
 • Тел: 0703090007
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Тентишева Алмагуль Асыкбековна
 • Англис тил ага окуутучусу
 • Бөлүмдүн аты: Табият таану коомдук-гуманитардык дисциплиналар предметтик-усулдук кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 29 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 22 жыл
 • Email: a.djumali999@gmail.com
 • Тел: 0556880064
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Сүйүмбаев Руслан Темирбекович
 • Улук окутуучу. КМЮУнун(КМЮА)Стол үстүндөгү теннис оюуну боюнча жана жалпы денени физикалык жактан даярдоо боюнча машыктыруучу.
 • Бөлүмдүн аты: Юридикалык колледжи Окуу - усулдук комиссиясы (ОУК):Табигый жана гуманитардык илимдер кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 14 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 11 жыл
 • Email: suiumbaevruslan@gmail.com.
 • Тел: 0708383693
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Молдалиева Асылкан Алмазбековна
 • Ага окутуучу, англис тили мугалими
 • Бөлүмдүн аты: ОУК табият-тануу жана гуманитардык дисциплинасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 35 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 35 жыл
 • Email: lana-almaz@mail.ru
 • Тел: 0702194429
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Павленко-Илларионова Кристина Андреевна
 • Орус тили жана адабияты мугалими
 • Бөлүмдүн аты: Юридикалык колледж
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 9 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 9 жыл
 • Email: krisstinka13@gmail.com
 • Тел: +996550433410
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Бегалиева Гульзат Акматкеримовна
 • Мугалим
 • Бөлүмдүн аты: Юридикалык колледж КМЮА
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 8 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 8 жыл
 • Email: guly_0111@mail.ru
 • Тел: 0553 208 847
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Баженова Вера Ивановна
 • Улук окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Жаратылыш таануу жана жалпы гуманитардык дисциплиналар кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 48 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 39 жыл
 • Email: vivbazhenova @ gmail.com
 • Тел: 0553 223582, 0705 223585
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Алапаева Чолпон Түлкүбаевна
 • Кыргыз тили жана адабият сабагынын окутуучусу
 • Бөлүмдүн аты: Предметтик -усулдук комиссия табият таануу жана коомдук – гуманитардык дисциплиналар
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 30 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 30 жыл
 • Email: alapaeva07@gmail.com
 • Тел: 0 558 38 56 88
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Агеева Зоя Ивановна
 • Ага окутуучу орус тили жана адабияты мугалими
 • Бөлүмдүн аты: Табият тануу жана коомдук-гуманитардык дисциплиналар предметтик усулук комиссиясы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 47 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 47 жыл
 • Email: zoya125125@gmail.com
 • Тел: 0703650090
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Абдылдаева Дилбар Капаровна
 • Ага окутуучу кыргыз тили жана адабияты мугалими
 • Бөлүмдүн аты: Табият-тануу жана коомдук-гуманитардык дисциплиналар предметтик-усулдук комиссиясы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 32 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 32 жыл
 • Email: abdyldaeva.dilbar@gmail.com
 • Тел: 0553029166
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Чыйбылова Жасыйла Токтогуловна
 • Старший преподаватель
 • Бөлүмдүн аты: Предметно-методическая комиссия естественнонаучных и общественно-гуманитарных дисциплин
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 40 лет
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 31 лет
 • Email: gchyibylova@mail.ru
 • Тел: 0707878082, 0773878082
 • Көбүрөөк билүү үчүн