Wednesday, January 26th, 2022.

Жеке укук департаментинин персоналы

  • Мырзабаев Митхун Таалайбекович
  • Директордун орун басары
  • Бөлүмдүн аты: Сот адилеттиги, прокуратура жана укук коргоо ишмердүүлүгү департаменти
  • Жалпы иш тажрыйбасы: 11 жыл
  • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 11 жыл
  • Email: mithin_ksla@mail.ru
  • Тел: 0 755 580808
  • Көбүрөөк билүү үчүн